Informationsdag om ny medicinteknisk lagstiftning – nytt tillfälle

den 18 september 2017

Välkommen på informationsdag den 9 november om den nya medicintekniska lagstiftningen. Informationsdagen vänder sig till medicintekniska tillverkare, importörer, distributörer och auktoriserade representanter som inte fick möjlighet att delta i våras.

Med anledning av de nya reglernar för medicintekniska produkter som trätt ikraft, Förordning (EU) 2017/745 och att den tidigare informationsdagen som ägde rum i våras väckte stort intresse, bjuder Läkemedelsverket in till ett nytt tillfälle för ekonomiska aktörer.

Tid och plats

Datum: 9 november 2017

Tid: 09:00-16:30 (registrering från 8:30)

Plats: Folkets hus, Olof Palmes plats 3, Göteborg

Kostnad: 1000 kr (exklusive moms)

Arrangör: Läkemedelsverket

Anmälan

Informationsdagen vänder sig till tillverkare, auktoriserade representanter, importörer och distributörer av medicintekniska produkter som inte deltog på vår informationsdag i våras.

I priset ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Deltagaravgiften faktureras efter att bekräftelse skickats ut. Vid förhinder meddela oss senast 26 oktober för återbetalning av avgiften. Det går naturligtvis bra att överlåta platsen till en kollega.

 Anmäl dig här

Övrig information

För att så många företag som möjligt ska få plats begränsas antalet deltagare till två personer per företag. Presentationsmaterialet kommer att göras tillgängligt för deltagarna via en e-postad länk några dagar innan informationsdagen.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Preliminärt innehåll

Bakgrund och introduktion

Övergångstider för genomförande

Tillämpning och definitioner

Tillhandahållande av produkter

Ekonomiska aktörer

Identifiering och spårbarhet

Registrering av produkter

Klassificering och bedömning av överensstämmelse

Klinisk utvärdering och klinisk prövning

Övervakning av produkter

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies