Läkemedelsverket: Viktigt att biverkningsrapportera

den 19 juni 2017

Läkemedelverkets ”Årsrapport för biverkningar” visar att man under 2016 tagit emot cirka 8 500 rapporter för humanläkemedel. Det är en liten ökning jämfört med 2015. Nu efterlyser Läkemedelsverket fler rapporter av bra kvalitet.

– Det är positivt att vi ser att misstänkta biverkningar rapporteras till Läkemedelsverket för utredning i ökande grad men samtidigt vet vi att det finns en stor underrapportering. Det är särskilt viktigt att man rapporterar in allvarliga eller okända misstänkta biverkningar, säger Kerstin Jansson, enhetschef på Läkemedelsverket.

Under 2016 tog Läkemedelsverket emot
8 465 biverkningsrapporter. Av dessa kom 75 procent från den svenska hälso- och sjukvården och resterande från patienter/konsumenter.

De läkemedelssubstanser som förekom i flest antal biverkningsrapporter från hälso- och sjukvården under 2016 var warfarin, apixaban och rivaroxaban och avser till stor del blödningar. Därefter kommer paracetamol där den mest rapporterade allvarliga biverkningen var intoxikation/förgiftning.

Den europeiska säkerhetskommittén PRAC har under 2016 rekommenderat införandet av 21 tidigare okända allvarliga biverkningar i produktinformationen för olika läkemedel samt även två läkemedelsinteraktioner och en varning för interferens i laboratorietester.

I Sverige infördes ett spontanrapporteringssystem för läkemedelsbiverkningar år 1965. Sedan dess har biverkningsrapporteringen visat en ökande trend och idag innehåller den svenska biverkningsdatabasen över 165 000 rapporter. Rapporter om misstänkta biverkningar från hälso- och sjukvårdspersonal fyller en viktig funktion i det löpande säkerhetsarbetet med godkända läkemedel och sedan 2008 ingår även biverkningsrapporter från konsumenter.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Kerstin Jansson, enhetschef,
Läkemedelssäkerhet
Tel: 070- 517 44 78

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies