Läkemedelsverket medverkar på seminariet Din produkt, ditt ansvar

den 20 mars 2017

Läkemedelsverket deltar som föreläsare och utställare på seminariet ”Din produkt ditt ansvar” den 28 april på Nalen i Stockholm. Seminariet vänder sig till tillverkare, importörer och distributörer av CE-märkta varor, däribland medicintekniska produkter. Arrangörer för seminariet är myndigheterna inom Marknadskontrollrådet, Business Sweden, Svensk handel och teknikföretagen.

Läkemedelsverket kommer att uppmärksamma de nya förordningar för medicintekniska produkter som träder i kraft undervåren 2017. Förordningarna ställer nya krav på ekonomiska aktörer som importörer och distributörer av medicinteknik. Kraven kommer att börja tillämpas tre år efter ikraftträdandet varför företag måste börja förbereda sig på vad de innebär.

Arrangörer för seminariet är myndigheterna inom Marknadskontrollrådet, Business Sweden, Svensk handel och teknikföretagen.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

För mer information och anmälningsblankett gå till Marknadskontrollrådets webbsida

 

Kontakt

Carin Bådagård, 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies