Läkemedelsverket rapporterar om årets nationella arbete om läkemedel för barn

den 27 oktober 2017

Flera kunskapsstöd till sjukvården liksom förslag på fortsatt arbete har tagits fram inom ramen för Läkemedelsverkets uppdrag från regeringen att öka kunskapen om barns läkemedelsanvändning. Uppdraget är ett viktigt bidrag till regeringens mål inom Agenda 2030, att säkerställa ett hälsosamt liv och främja välbefinnande för alla människor i alla åldrar.

barn-springer-gladaFoto: Mostphotos.

Barn är en sårbar patientpopulation där behovet av en förbättrad användning av läkemedel fortsätter att vara angeläget ur flera perspektiv, för såväl flickor som pojkar.

Läkemedelsverket har sedan 2011 verkat för att öka kunskapen om barns läkemedel och deras användning. Syftet är att bidra till en positiv utveckling avseende barns rätt till säker och effektiv användning av läkemedel.

Den nu färdigställda rapporten sammanfattar det senaste årets nationella aktiviteter som Läkemedelsverket genomfört inom området barn och läkemedel. Flera kunskapsstöd riktade till den kliniska barnsjukvården har publicerats och insatser för ökad digital tillgänglighet av framtagen kunskap har gjorts. Samråd med olika aktörer inom området har genomförts för att skapa samordning av förslag och idéer. Rapporten beskriver även förslag till aktiviteter under 2018 inom regeringsuppdraget Barn och Läkemedel.

Exempel på aktiviteter som genomförts under året:

Statusrapporten 2017 för regeringsuppdraget Barn och Läkemedel har tidigare denna vecka lämnats till regeringen.

För att löpande följa nyheter om Läkemedelsverkets arbete med frågor om barn och läkemedel publicerar vi ett nyhetsbrev: https://lakemedelsverket.se/barnnyheter

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Elin Kimland, projektledare
Tel: 018-17 46 00

Ninna Gullberg, utredare
Tel: 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies