Läkemedlet Liothyronin uppfyller kvalitetskraven

den 18 april 2017

Läkemedelsverket har, efter information om indragningen av Liothyronin den 20 januari 2017, gjort en oberoende analys av produkten. Resultatet visar att läkemedlet uppfyller ställda kvalitetskrav.

Läkemedelsverkets laboratorium har analyserat läkemedlet Liothyronin, med den aktiva substansen Liothyronin. Läkemedlet kom från tre källor, från patient, från apotek och från företaget Takeda Pharma AB. Alla med batchnumret 365507.

Resultaten visar att tabletterna innehåller rätt aktiv substans, Liothyronin. Tabletterna har rätt mängd av den aktiva substansen och den aktiva substansen är jämnt fördelad mellan de enskilda tabletterna. Den aktiva substansen i tabletterna löses ut inom godkänt tidsintervall. Vikten på de enskilda tabletterna varierar inte.

Resultaten visar att läkemedlet ligger inom godkända specifikationsgränser och uppfyller kvalitetskraven.

 

Faktaruta

De företag som har tillstånd att sälja ett läkemedel i Sverige blir regelbundet inspekterade av Läkemedelsverket eller annan läkemedelsmyndighet om företaget ligger utanför Sverige. Varje företag har ansvar att kontrollera att varje enskild läkemedelssats klarar de kravspecifikationer som beslutats för läkemedlet. Varje år utför Läkemedelsverket laboratoriekontroller på ett antal läkemedel för att undersöka att de uppfyller ställda kvalitetskrav.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakt

Ann-Kristin Arvidsson, projektledare. Telefon: 018-17 47 92

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies