Maja Marklund - ny direktör för verksamhetsområdet Användning

den 23 augusti 2017

Maja Marklund blir ny direktör för verksamhetsområdet Användning på Läkemedelsverket. Maja kommer närmast från Giftinformationscentralen där hon arbetat som enhetschef.

I egenskap av Enhetschef för Giftinformationscentralen har Maja Marklund under fem år suttit i ledningsgruppen för verksamhetsområdet Användning. Maja har dessförinnan arbetat i många år som projektledare och chef inom läkemedelsindustrin, med klinisk forskning, främst inom CNS-området.

– Efter att under flera år ha haft en fot i Läkemedelsverkets arbete, på distans ifrån Solna, känns det oerhört roligt och stimulerande att kliva in med hela kroppen så att säga. Jag hoppas att tillsammans med medarbetare och med kollegorna i verksledningen kunna möta kommande utmaningar och att vi kan fortsätta att förfina LV-maskineriet och leverera högkvalitativt arbete varje dag, säger Maja Marklund.

Maja tillträder sin nya tjänst 1/9, då Anders Carlsten lämnar Läkemedelsverket.

 Foto: Läkemedelsverket

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakt

Maja Marklund

Telefon: 073-354 20 07

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies