Nytt nummer av Information från Läkemedelsverket

den 20 oktober 2017

Nummer 4 2017 fokuserar på den nya behandlingsrekommendationen om läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes. Nydiagnostiserad typ 2-diabetes bör behandlas intensivt men individanpassat, förändrade levnadsvanor utgör grunden. Metformin är förstahandsval vid farmakologisk behandling.

I detta nummer finner du även information om diabeteshjälpmedel och de rapporter som kommer in till Läkemedelsverket. Giftinformationscentralen informerar om förgiftningar hos barn med perorala glukossänkande läkemedel som innehåller sulfonureider.

Du kan också läsa biverkningsrapporten för 2016 som rör humanläkemedel. Förra året tog Läkemedelsverket emot nästan 8500 biverkningsrapporter, varav 75 % kom från hälso-och sjukvården.

Trevlig höstläsning!

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap har tillkommit.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Tidningsredaktionen

tidningsredaktionen@mpa.se

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies