Nummer 5 av Information från Läkemedelsverket ute nu

den 15 december 2017

Urinvägsinfektion är en av de vanligaste indikationerna för antibiotikabehandling i öppenvård. Det är även den vanligaste orsaken till antibiotikabehandling hos äldre patienter. Utöver detta har resistensläget förändrats. Läkemedelsverket har med anledning av detta tagit fram en ny behandlingsrekommendation för urinvägsinfektioner i öppenvård. Nytt är också att denna omfattar kvinnor, män och barn.

framsida med lingonbär i marginalen. Blå topp med skriften Information från LäkemedelsverketI årets sista nummer kan du även läsa om att generiskt utbyte av läkemedel till barn kan medföra utmaningar. Det är därför viktigt att både förskrivare och expedierande farmaceut på apotek tar ställning till utbytet utifrån barnets särskilda behov för att skapa förutsättningar för en optimal läkemedelsanvändning.

Det är viktigt att sprida kunskap om riskerna med missbruk av tramadol. Under den årliga globala satsningen Operation Pangea, där Läkemedelsverket deltog, togs stora mängder tramadol i beslag. Den olagliga handeln via internet med tramadol är mycket omfattande och har ökat kraftigt.

Som vanligt har vi också med några läkemedelsmonografier och några frågor med svar.

God jul och gott nytt år!

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Tidningsredaktionen
tidningsredaktionen@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies