Ny EU-gemensam lag för kliniska prövningar skjuts fram till att börja gälla 2020

den 26 juni 2017

EMA meddelar att tidpunkten då Prövningsförordningen (förordning (EU) nr 536/2014) börjar gälla skjuts fram till 2020.

Anledningen till den framskjutna tidplanen är försenad leverans från IT-leverantör som utvecklar den Portal/databas som utgör själva navet i framtida hantering av läkemedelsprövningar.

Gäller klinisk forskning

EU-förordningen reglerar all prospektiv interventionell klinisk forskning, där syftet är att studera säkerhet och/eller effekt av läkemedel. Prövningar omfattar således inte bara klinisk forskning med läkemedel som saknar godkännande utan även studier där behandlingsstrategi, diagnostik eller övervakning inte följer klinisk praxis.

Förordningen gäller kliniska prövningar oavsett om de är kommersiella eller inte, och omfattar därmed även akademisk forskning.

Samtliga ansökningar till ett ställe

När förordningen börjar gälla, kommer alla ansökningar om läkemedelsprövningar att gå genom portalen, till skillnad från idag när de skickas in separat till regional etikprövningsnämnd och till Läkemedelsverket. Förordningen ersätter de svenska lagar och andra författningar som rör Läkemedelsverkets och Etikprövningsmyndighetens beslut om läkemedelsprövningar.

Den nya portalen och databasen är nyckelfunktioner för att hantera kliniska prövningar på ett transparent sätt, eftersom de kommer att vara den allmänt tillgängliga informationskällan.

Utredningar och uppföljning av prövningar som genomförs i flera Medlemsstater samordnas, men besluten kommer fortsatt att vara nationella.

För mer information – se länk till webbsida för europeiska läkemedelsmyndigheten  European Medicines Agency, EMA.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Gunilla Andrew-Nielsen,
Kliniska prövningar och Licenser

Ann Marie Janson Lang,
Kliniska prövningar och Licenser

Tel: växel 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies