Ny rekommendation för behandling av kronisk njursjukdom hos katt

den 27 oktober 2017

Under de senaste åren har det skett en snabb utveckling för medicinsk behandling av kronisk njursjukdom. Nya läkemedel, ett ökat medicinsk kunnande och större förväntningar från djurägare att behandla sina katter har bidragit till en mer avancerad vård. Rekommendationen sammanställer kunskapsläget inom området.

Kronisk njursjukdom (CKD) är ett samlingsnamn för olika sjukliga förändringar i njurarna som med tiden resulterar i fibrosomvandling och nedsatt funktion. CKD är ett kroniskt tillstånd där botande behandling inte är möjlig.

Behandlingen behöver anpassas efter sjukdomsutvecklingen och det stadium katten befinner sig i. I tidiga stadier kan katter med CKD vara kliniskt friska. Det är då angeläget att försöka identifiera eventuellt utlösande sjukdomar och behandla dessa. Med tiden utvecklas typiska kliniska sjukdomstecken och förändringarna i njurens funktion kan ge upphov till komplikationer. Målsättningen med den medicinska behandlingen är att försöka bromsa sjukdomsutvecklingen, behandla kliniska sjukdomstecken och upprätthålla livskvalitén hos katten.

Denna rekommendation har tagits fram tillsammans med nationella experter och är resultatet av ett expertmöte som Läkemedelsverket höll våren 2017. Trevlig läsning!

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Tidningsredaktionen

tidningsredaktionen@mpa.se

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies