Om användning av kombinerade p-piller – felaktiga uppgifter i media

den 16 juni 2017

Under den senaste tiden har det i media felaktigt beskrivits att det kommit ut nya rekommendationer från Läkemedelsverket gällande behandling med kombinerade p-piller helt utan tablettuppehåll.

Läkemedelsverkets senaste behandlingsrekommendation om antikonception publicerades september 2014. I behandlingsrekommendationen skrivs bland annat om olika preventivmetoders effektivitet och att studier av kombinerade p-piller visat att ett kortare planerat uppehåll på 4 dagar i stället för 7 dagar ger högre effektivitet av p-pillret.

Kombinerade p-piller skyddar mot graviditet genom att hämma ägglossning, förändra slemhinnan i livmodern och sekretet i livmoderhalsen. I Sverige godkändes 2016 ett kombinerat p-piller där tabletterna alltid måste tas i minst 24 dagar och upp till 120 dagar i följd varefter ett 4 dagar långt tablettuppehåll måste påbörjas. Det saknas dock i nuläget studier med en regim helt utan tablettuppehåll.

Kunskapen om att menstruationen kan förskjutas och glesas ut genom användning av kombinerade p-piller som tas kontinuerligt under mer än en månad är bekant sedan många år. Det beskrivs i olika kombinerade p-pillers produktresuméer och bipacksedlar.

Redan i dag styr många kvinnor sin menstruation med hjälp av hormoner. Om man förskjuter menstruationen så ökar också risken för blödningsstörningar, det vill säga att man får blödningar oregelbundet under tablettperioden.

Med en regim utan tablettuppehåll är skyddet mot en graviditet mycket effektivt men oförutsägbara blödningsstörningar kan leda till viss osäkerhet och oro.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Ingrid Wikström, utredare
Effekt och säkerhet
Tel via växeln: 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies