Översikt över nya läkemedel för behandling av lungcancer

den 17 mars 2017

Läkemedelsverket publicerar en översikt som innefattar nya läkemedel för behandling av lungcancer. Syftet är att ge den allmänt intresserade en överblick av området.

Utvecklingen av nya läkemedel för behandling av lungcancer går snabbt. Istället för att skriva separata monografier för varje läkemedel publicerar Läkemedelsverket en översikt med kortfattade monografier för läkemedel som sedan 2014 är godkända för behandling av avancerad lungcancer (icke-småcellig lungcancer, NCSLC).

Monografierna i översikten innehåller korta sammanfattningar av effekt och säkerhet samt en diskussion och Läkemedelsverkets värdering. Syftet är att ge den allmänt intresserade en överblick av området.

För den som söker mer detaljerad information kring enskilda läkemedel finns information i respektive EPAR(European Assessment Report). I översikten finns länkar till dessa för respektive läkemedel.

Översikten är indelad i fem avsnitt som är strukturerade efter de grupper av läkemedel som används vid behandling av lungcancer.

  • Kemoterapi
  • Angiogeneshämmare
  • Läkemedel med EGFR (epidermal growth factor receptor) som målstruktur)
  • Läkemedel riktade mot sensitiserade eller konstitutivt aktiverade kinaser
  • "Toleransbrytande antikroppar" (immune checkpoint inhibitors)

Översikten med korta monografier finns tillgänglig på Läkemedelsverkets webbplats.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Bertil Jonsson, läkare, senior expert

Telefon: 018-17 47 29

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies