Patientsäkerhetsseminarium för hälso- och sjukvården

den 5 september 2017

Den 15 november 2017 genomförs ett seminarium för hälso- och sjukvårdspersonal om myndighetens patientsäkerhetsarbete. Seminariet äger rum på Läkemedelsverket och under dagen diskuteras aktuella läkemedelssäkerhetsfrågor. Seminariet är av intresse för personer engagerade i olika typer av läkemedelsrelaterade säkerhetsproblem.

Datum: 15 november 2017
Tid: 9:00-16:30 (registering från kl. 8:30)
Plats: Läkemedelsverket, Hammarby (entréplan)
Pris: Deltagandet är kostnadsfritt
För- och eftermiddagskaffe och lunch serveras
Övrigt: Begränsat antal platser

Datum för senaste anmälan är 30 oktober.


Konferensen arrangeras av Enheten för läkemedelssäkerhet.

Program

Moderator: Maja Marklund, direktör, Verksamhetsområde Användning.

9.00-9:15 Välkommen och Introduktion 
 Maja Marklund
9:15-9:45 Regeringsuppdraget ”Restnoteringar av läkemedel”
Karin Östh Gårdmark, Läkemedel i Användning 
9:45-10:15 Licensförskrivning 
Ann Marie Jansson Lang, Kliniska prövningar
   
10:20-10:50 Kaffe 
10:55-11:25  Generiskt utbyte 
Catarina Bernet, Farmaci och bioteknologi
  
11:25-11:55  Förfalskade läkemedel /Olaga läkemedel 
Elin Maria Bergsten, KLON 
  
12:00-12:55  Lunch  
13:00-13:30  Topikalt ketoprofen och fotosensitivitet – vad hände? 
Karl-Mikael Kälkner, Vetenskapligt stöd
  
13:30-14:00  Rotavirusvaccin 
Rolf Gedeborg, Vetenskapligt stöd
  
14:00-14.30  Kaffe  
14:35-15:05  Paracetamol 665
Rolf Gedeborg, Vetenskapligt stöd
  
15:05-15:35  Hur arbetar GIC? 
Giftinformationscentralen
  

15:35-15:45

Diskussion och frågor

15:45-16:00

Summering av dagen
Maja Marklund, direktör, Verksamhetsområde Användning

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies