Positivt möte inom Läkemedelsverkets Patient- och konsumentråd

den 8 november 2017

Årets andra möte inom Läkemedelsverkets Patient- och konsumentråd ägde rum den 10 oktober på Läkemedelsverket i Uppsala. Generiskt utbyte, produktinformation och biverkningsrapportering var några av punkterna på agendan.

Generaldirektör Catarina Andersson Forsman inledde mötet med att understryka vikten av samverkan och informationsutbyte mellan Läkemedelsverket och patientorganisationerna.

Läkemedelsverkets experter från olika delar av myndigheten informerade om generika, produktinformation, felanvändning och egenvård/näthandel. Dagen innehöll också en workshop om säkerhetsinformation, samt en presentation av fyra regeringsuppdrag som myndigheten önskade inspel i. Flera av rådsledamöterna visade intresse för att stödja arbetet med regeringsuppdragen och den allmänna uppfattningen bland rådsledamötena efter mötets avslutande var positiv.

Nästa möte

Nästa möte äger rum på Läkemedelsverket den 20 mars 2018. Agendan utformas tillsammans med Patient- och konsumentrådets ledamöter. Några förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på framtida rådsmöten är:

• webbhandel av läkemedel

• medicinteknik inklusive APP:ar

• jämlik tillgång till - och användning av- läkemedel

• tillvaratagande av patienters erfarenheter av sjukdom

och läkemedelsanvändning

• patient- och konsumentorganisationers roll vid kunskaps- och informationsspridning om läkemedel.

Ledamöter i Läkemedelsverkets Patient- och konsumentråd

De 15 ledamöterna som ingår i rådet representerar patient- och konsumentorganisationer i Sverige som är av vikt för Läkemedelsverkets uppdrag:

Henrik Götesson (Synskadades riksförbund),

Emese Gerentsér (Sköldkörtelförbundet),

Björn Håkansson (Föreningen för de Neurosedynskadade),

Ulf Brändström (Astma- och Allergiförbundet),

Bo Karlsson (Tarm-uro och Stomiförbundet, ILCO),

Ulf Jönson (Mun- och halscancerförbundet),

Bernt Åslund (Prostatacancerförbundet),

Anna Schéle (Reumatikerförbundet),

Allan Larsson (Riksförbundet HjärtLung),

Magnus Lindahl (Barnplantorna),

Peter Månehall (HIV-Sverige).

Sten Sevborn (WED-Förbundet),

Inger Forsgren (NSPH),

Carina Benjaminsson (Svenska Diabetesförbundet)

Lena Gustafsson (SPF Seniorerna).

Från Läkemedelsverket ingår GD Catarina Andersson Forsman, Brita Sjöström, samordnare och ordförande samt Elisabeth Lind-Hammar, administration.

Rådets arbetsgrupp

Till Läkemedelsverkets patient- och konsumentråd hör också en arbetsgrupp från Läkemedelsverket som utöver att vara faddrar till ledamöterna, bland annat ska utforma agendor och föreläsningar samt svara på frågor.

Läkemedelsverkets patient- och konsumentråd

Patient- och konsumentradet

Fr.v Brita Sjöström, Peter Månehall , Catarina Andersson Forsman, Bernt Åslund, Ulf Brändström, Anna Shéle, Magnus Lindahl, Ulf Jönsson, Björn Håkansson, Henrik Götesson, Elisabeth Lind-Hammar, Allan Larsson, Emese Gerentsér, Bo Karlsson

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies