Protelos försvinner från marknaden

den 1 september 2017

Marknadsförande företag har meddelat den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att de slutar marknadsföra och tillhandahålla läkemedlet Protelos. Skälet är sjunkande försäljning.

Läkemedlet Protelos är godkänt för behandling av svår osteoporos med hög risk för frakturer, när andra läkemedel som är godkända för behandling av osteoporos inte kan användas. Marknadsförande företag kommer att sluta marknadsföra Protelos och det finns därefter inget läkemedel kvar på marknaden med den aktiva substansen strontiumranelat.

Läkemedelsverket har tidigare informerat om risken för hjärtkärlbiverkningar med Protelos och användningen har stramats upp. Se information under "Relaterad information" i högermarginalen.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies