Regelverk för säkerhetsdetaljer kräver förberedelser

den 28 september 2017

Det nya regelverket för säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar börjar gälla 9 februari 2019. Innan dess behöver tillverkare, apotek, distributörer och andra berörda aktörer förbereda sig för att systemet ska fungera.

Reglerna omfattar receptbelagda produkter för humant bruk med vissa undantag. EMVO och e-VIS är organisationer som arbetar på europeisk respektive svensk nivå med införandet.

EU- direktivet och svensk lagstiftning om förfalskade läkemedel föreskriver obligatoriska, harmoniserade säkerhetsdetaljer på alla receptbelagda läkemedelsförpackningar för humanläkemedel med vissa specificerade undantag.

På europeisk nivå arbetar organisationen EMVO med att genomföra det nya regelverket. e-VIS (e-Verifikation i Sverige) är den svenska icke kommersiella förening som kommer att bygga upp och driva SMVS (Swedish Medicines Verification System).

Innan det nya regelverket träder i kraft i februari 2019 behöver berörda aktörer förbereda sig.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Annika Wennberg
Koordinator, GD-stab
Tel: 018-17 49 61

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies