Restsituation för Adrenalin Martindale Pharma

den 12 september 2017

En restsituation för läkemedlet Adrenalin Martindale Pharma 0,1 mg/ml, injektionsvätska, lösning har uppstått. Det finns inget annat godkänt läkemedel som innehåller adrenalin i samma styrka och beredningsform. Företaget har därför beviljats dispens att sälja ommärkta brittiska förpackningar under den tid som restsituationen pågår.

Läkemedelsverket har beviljat ansökan för ommärkning av produkten Dilute Adrenaline (Epinephrine) Injection 1:10,000 ursprungligen avsedd för den brittiska marknaden. Till den ommärkta produkten kommer bipacksedel på svenska finnas bifogad.

Styrkan på den brittiska produkten anges som ”1:10,000” och ”1000 micrograms in 10 ml” medan den på svensk produkt anges som ”0,1 mg/ml” och ”10 ml=1 mg”. På den brittiska kartongens framsida kommer därför ”1:10,000” att täckas över med texten ”0,1 mg/ml” på gul bakgrund.

För att styrkan ”0,1 mg/ml” på ett säkert sätt ska kunna markeras även på ampullerna, efter att dessa tagits ut ur kartongen, kommer gula klisteretiketter med texten ”Adrenalin 0,1 mg/ml” med tillhörande instruktioner att medfölja i varje leverans. Det är för att upprätthålla patientsäkerheten viktigt att sjukvården säkerställer att märkning av ampullerna med de bifogade klisteretiketterna alltid sker innan användning.

Restsituationen beräknas vara löst under oktober 2017.

Adrenalin Martindale Pharma 0,1 mg/ml, injektionsvätska används vid hjärt-lungräddning och akut anafylaxi.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies