Restsituation för Furadantin (nitrofurantoin) 5 mg och 50 mg tabletter

den 14 december 2017

En restsituation för Furadantin 5 mg och 50 mg tabletter har uppstått. För Furadantin 5 mg beräknas den vara löst tidigast i januari 2018 och för 50 mg tidigast i februari 2018.

Furadantin 5 mg och 50 mg tabletter är ett antibakteriellt medel som används vid nedre okomplicerad urinvägsinfektion samt som långtidsprofylax mot recidiverande urinvägsinfektioner.

Alternativ

Nitrofurantoin Alternova 50 mg kan vara ett alternativ. Denna tablett kan delas i två lika stora doser.

När det gäller behandling av små barn och Furadantin inte finns tillgängligt, rekommenderas att använda annat lämpligt antibiotikum för åldersgruppen utifrån behandlingsrekommendationer/guidelines. Länk till Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendation för urinvägsinfektion i öppenvård, finns under relaterad information till höger.

I de fall behovet inte kan tillgodoses av godkända läkemedel finns möjlighet att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet för sådana produkter. Länk till Läkemedelsverkets information om licens finns under relaterad information till höger.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Veronica Arthurson, utredare
Tel växel: 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies