Restsituation för Glycophos

den 14 juli 2017

En restsituation för läkemedlet Glycophos uppstår under vecka 29. Enligt företaget går det i nuläget inte att beräkna när nästa leverans kommer att ske, men det finns risk för att restsituationen kommer pågå under en längre tid.

Glycophos koncentrat till infusionsvätska, lösning, är en koncentrerad tillsatslösning av fosfat och natrium. Läkemedlet används för att tillgodose fosfatbehovet hos vuxna och barn vid intravenös nutrition.

Det finns ingen ersättningsprodukt för Glycophos godkänd på den svenska marknaden. Då restsituationen berör hela den europeiska marknaden går det inte heller att anförskaffa produkt från annat land i Europa.

Alternativ

Det finns möjlighet att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land för att täcka behov av läkemedel under restsituationen. Tillgängligheten för direkt jämförbar produkt är oklar, och koncentrerad lösning med fosfat i annan form kan därför bli ett alternativ.

Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet för möjliga läkemedel som kan förskrivas på licens. Länk till Läkemedelsverkets information om licens finns under relaterad information till höger.

Ytterligare information om denna restsituation finns på Fresenius Kabis webbplats.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Relaterad information

Licensgruppen

Telefontider: mån-fre 9.00-11.00 och 14.30-16.00

Telefon: 018-174660

E-post: licensgruppen@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies