Restsituation för Glytrin och Nitrolingual sublingualspray

den 30 november 2017

En restsituation har uppstått för både Nitrolingual och Glytrin sublingualspray. Nitrolingual väntas åter i början på januari och Glytrin under andra kvartalet 2018.

Glytrin och Nitrolingual innehåller glyceryltrinitrat som är ett kärlvidgande medel. Läkemedlen används bland annat för behandling av akut angina pectoris (kärlkramp) eller i förebyggande syfte, till exempel omedelbart före en fysisk ansträngning, emotionell stress eller kyla, som erfarenhetsmässigt kan utlösa angina pectoris.

Alternativ

Uppdaterat 2017-12-12
Företaget som innehar försäljningstillståndet för Nitrolingual har beviljats att sälja österrikiska förpackningar på dispens. Det rör sig om cirka 15 000 förpackningar.

 

Om spray inte går att få tag på finns Nitroglycerin Meda resoriblett eller Suscard buckaltablett som alternativ.

I de fall behovet inte kan tillgodoses av godkända läkemedel finns möjlighet att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet för sådana produkter.

Patienter som tillfälligt står utan läkemedel kan behöva justera sin läkemedelsbehandling och bör därför kontakta sin läkare.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Licensgruppen
mån-fre 09.00–11.00 och 14.30–16.00
Tel: 018-17 46 60
E-post: licensgruppen@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies