Restsituation för Peditrace och Addaven

den 14 juli 2017

En restsituation för läkemedlen Peditrace och Addaven har uppstått. Nästa leverans av Peditrace beräknas enligt företaget komma vecka 31–32 och av Addaven vecka 29–30.

Peditrace koncentrat till infusionsvätska, lösning, används för att täcka basala behov av spårelement hos nyfödda och barn som får total intravenös nutrition.

Addaven koncentrat till infusionsvätska, lösning, används för att täcka basala eller måttligt förhöjda behov av spårelement vid intravenös nutrition hos barn som väger 15 kg eller mer och hos vuxna.

Alternativ

För barn som väger 15 kg eller mer är Addaven ett alternativ till Peditrace, då Addaven beräknas bli tillgängligt tidigare än Peditrace.

Det finns också möjlighet att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land för att täcka behov av läkemedel under restsituationen. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet för sådana produkter. Länk till Läkemedelsverkets information om licens finns under relaterad information till höger.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakt

Licensgruppen

Telefontider: mån-fre 09.00–11.00 och 14.30–16.00

Tel: 018-17 46 60

E-post: licensgruppen@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies