Restsituation för Stesolid tabletter och rektallösning

den 15 september 2017

En restsituation för läkemedlet Stesolid tablett 10 mg och Stesolid rektallösning 5 mg har uppstått. Situationen beräknas vara löst innan september månads slut för tablett 10 mg och i början av november för rektallösning 5 mg.

Det har uppstått en restsituation på Stesolid tablett 10 mg och Stesolid rektallösning 5 mg.

Restsituationen beräknas enligt marknadsförande företag vara löst:

  • Stesolid tablett 10 mg innan september månads slut.
  • Stesolid rektallösning 5 mg i början av november.

Alternativ

Stesolid innehåller diazepam. Läkemedlet är ångestdämpande, muskelrelaxerande, kramplösande och lugnande.

Alternativ till Stesolid tablett 10 mg kan vara Stesolid tablett 5 mg.

Alternativ till Stesolid rektallösning 5 mg kan vara läkemedlet Diazepam Desitin rektallösning 5 eller 10 mg eller Stesolid rektallösning 10 mg.

Kontakta apotek för information om tillgänglighet av ovanstående alternativ.

Patienter som är i behov av något av dessa läkemedel innan situationen är löst rekommenderas att kontakta hälso- och sjukvården.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies