Restsituation för Trisenox har uppstått

den 19 juli 2017

Läkemedelsverket meddelade tidigare (2017-07-14) att en restsituation för läkemedlet Trisenox (arseniktrioxid) skulle uppstå i mitten/slutet av augusti, men restsituation har redan uppstått i Sverige och lagernivåerna i andra EU-länder minskar successivt. Nästa leverans av Trisenox beräknas enligt företaget komma till Sverige i december 2017.

2017-11-28
Restsituationen för Trisenox har blivit förlängd. I nuläget finns inget datum för när nästa leverans beräknas komma till Sverige.

 

Trisenox koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/ml, innehåller arseniktrioxid. Läkemedlet används till vuxna patienter med nydiagnosticerad akut promyelocytleukemi (APL) med låg till intermediär risk, samt när sjukdomen återkommit eller inte har blivit bättre efter andra behandlingar.

Alternativ

Det finns möjlighet att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land för att täcka behov av läkemedel under restsituationen. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet för sådana produkter. Länk till Läkemedelsverkets information om licens finns under relaterad information till höger.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakt

Licensgruppen
Mån-fre 9–11 och 14.30–16
Tel: 018-17 46 60
E-post: licensgruppen@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies