Restsituation för Trisenox uppstår i augusti

den 14 juli 2017

En restsituation för läkemedlet Trisenox (arseniktrioxid) kommer uppstå i mitten/slutet av augusti. Restsituationen berör hela EU. Nästa leverans av Trisenox beräknas enligt företaget komma i december 2017.

Trisenox koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/ml, innehåller arseniktrioxid. Läkemedlet används till vuxna patienter med nydiagnosticerad akut promyelocytleukemi (APL) med låg till intermediär risk, samt när sjukdomen återkommit eller inte har blivit bättre efter andra behandlingar.

Alternativ

Det finns möjlighet att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land för att täcka behov av läkemedel under restsituationen. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet för sådana produkter. Länk till Läkemedelsverkets information om licens finns under relaterad information till höger.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakt

Licensgruppen

Telefontider: mån-fre 09.00–11.00 och 14.30–16.00

Tel: 018-17 46 60

E-post: licensgruppen@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies