Restsituation för kalium och kaliumklorid 2 mmol/ml, koncentrat till infusionsvätskor

den 19 oktober 2017

Restsituationen för Addens-Kaliumklorid B. Braun beräknas vara löst i slutet av oktober. Addex-Kaliumklorid beräknas finnas tillgängligt i början av januari 2018 och Addex-Kalium svensk förpackning i slutet av november. Dispens har beviljats för försäljning av Addex-Kalium i utländsk förpackning, denna finns i lager.

B. Braun har meddelat att Addens-Kaliumklorid B. Braun 2 mmol/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning beräknas finnas tillgängligt i slutet av oktober.

Fresenius Kabi har meddelat att Addex-Kaliumklorid 2 mmol/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning beräknas finnas tillgängligt i början av januari 2018 samt att Addex-Kalium 2 mmol/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning beräknas finnas tillgängligt i slutet av november. Dispens har beviljats för försäljning av Addex Kalium 2 mmol/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning i utländsk förpackning, denna finns i lager.

Addex-Kalium och Addex-Kaliumklorid är godkända för att behandla kaliumbrist, pågående kaliumförluster och som kaliumtillsats vid vätsketerapi och fullständig intravenös nutrition. Addens-Kaliumklorid B. Braun är godkänt för att behandla tidigare uppkomna och pågående kaliumförluster.

Alternativ

  • En lägre styrka, Addens-Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning finns tillgänglig.
  • Det finns möjlighet att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land. För information om tillgänglighet hänvisas till apotek.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies