Restsituation för piperacillin/tazobactam 4 g/0,5 g

den 27 april 2017

Läkemedelsverket har uppmärksammats på att det uppstått en restsituation för läkemedel innehållande piperacillin/tazobactam i styrkan 4 g/0,5 g (pulver till infusionsvätska, lösning). Läkemedlet är ett antibiotikum och används inom sjukvården vid behandling av allvarliga infektioner.

Orsak till restsituationen har rapporterats vara försenade leveranser till tillverkare av läkemedlet på grund av en explosion i en råvarufabrik som inträffade oktober 2016.

Stragen Nordic A/S meddelar att en restsituation föreligger för båda styrkorna 2 g/0,25 g och 4 g/0,5 g av Piperacillin/Tazobactam Stragen under perioden maj till september vilket kommer leda till minskade läkemedelsleveranser (40 % minskning). Läkemedel i styrkan 2 g/0,25 g beräknas finnas tillgängligt för företagets avtalskunder under de kommande tre månaderna.

Fresenius Kabi meddelar att styrkan 4 g/0,5 g av Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi kommer att finnas tillgänglig i mitten av maj. Styrkan 2 g/0,25 g omfattas inte av restsituationen.

Enligt Bioglan kommer de att få leverans av styrkan 4 g/0,5 g av Piperacillin/Tazobactam Reig Jofre under senare hälften av maj, troligen i slutet av månaden. För produkten Piperacillin/Tazobactam 2 g/0,25 g Reig Jofre rapporterar Bioglan att man har låga kvantiteter i lager och att det finns risk för restnotering. Det är i dagsläget ovisst när man kommer att få nästa leverans av denna styrka.

Sandoz har i nuläget inga leveranser av detta läkemedel till Sverige, men undersöker möjligheten med läkemedelsleverans till Sverige.

Det finns möjlighet att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land för att täcka behov av läkemedel under restsituationen. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet för sådana produkter. Länk till Läkemedelsverkets information om licens finns under relaterad information till höger.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 Licens

 

Kontakta oss

Bengt Berglund, gruppchef
Inspektion av industri och sjukvård
Tel: växeln 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies