Sex nya ämnen blir narkotika

den 21 juli 2017

Regeringen har beslutat att tre nya ämnen blir narkotika den 28 juli. Utöver dessa blir ytterligare tre nya ämnen narkotika den 18 oktober efter beslut fattade av FN:s narkotikakommission. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har ändrats i enlighet med nämnda beslut.

Sex nya ämnen blir narkotika

På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att bromazolam, RTI-111 (dikloropan) och proskalin ska klassas som narkotika från och med den 28 juli 2017 (SFS 2017:618).

Utöver detta blir dessutom 5F-APINACA (5F-AKB48), MDMB-CHMICA (MMB-CHMINACA) och XLR-11 (5F-UR-144) narkotika efter beslut fattade av FN:s narkotikakommission, Commission on Narcotic Drugs, om att föra in dessa ämnen i 1971 års psykotropkonvention. Beslutet gäller från och med den 18 oktober 2017.

5F-APINACA, MDMB-CHMICA och XLR-11 är idag reglerade genom förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. I samband med att beslutet om att ta upp ämnena i psykotropkonventionen träder i kraft, kommer ämnena inte längre att regleras som så kallade hälsofarliga varor utan blir istället narkotika i Sverige.

Ämnena förs in i förteckning I

Inget av ämnena används för medicinska ändamål. De har därför tagits in i förteckning I i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (se HSLF-FS 2017:54). Ändringen innebär att det från och med den 28 juli respektive 18 oktober krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

Sju ämnen tillförs uppgift om internationell förteckning

Läkemedelsverket har även ändrat föreskrifterna LVFS 2011:10 vad gäller uppgift om internationell förteckning för sju ämnen som redan är narkotika i Sverige. Ändringen har gjorts med anledning av beslut om att föra in dessa ämnen i 1961 års narkotikakonvention eller 1971 års psykotropkonvention. Butyrfentanyl och U-47700 blev narkotika internationellt den 21 april 2017, medan beslutet att narkotikaförklara etylon, etylfenidat, 4-MEC (4-metyletkatinon), metiopropamin (MPA) och pentedron träder ikraft den 18 oktober 2017.

Ämnena är sedan tidigare narkotika i Sverige genom att de anges i bilagan till förordningen om kontroll av narkotika. I praktiken innebär ändringen framför allt att företag med tillstånd för in- eller utförsel av narkotika efter ikraftträdandedatum ska inkludera uppgift om sådana händelser i sin redovisning till Läkemedelsverket.

Ändringsföreskriften kommer att publiceras på Läkemedelsverkets webbsida inom kort.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakt

Karolina Rosell
Utredare, Enheten för kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika
018-17 49 20

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies