Tandblekningsprodukter brister i märkning och innehåll

den 21 december 2017

Av 19 granskade tandblekningsprodukter hade 13 produkter brister. Vanligaste var märkningsbrister i innehållsdeklaration och avsaknad av svensk text. Andra brister var för hög halt av väteperoxid eller att företaget inte anmält produkten till det europeiska kosmetikaregistret CPNP.

vita tänderFoto: Mostphotos.

Läkemedelsverket har analyserat mängden väteperoxid i tandblekningsprodukter samt kontrollerat märkningen av 19 olika tandblekningsprodukter. Projektet är en uppföljning av ett kontrollprojekt 2014 där produkternas märkning kontrollerades.

– Det är allvarligt att det fortfarande är många produkter som har stora brister eftersom det kan leda till att konsumenter använder produkterna på fel sätt och utan att först ha tagit reda på av sin tandläkare om det är lämpligt att bleka tänderna. Det finns tillstånd i munhålan då det är olämpligt att bleka tänderna t.ex. om man nyligen har lagat tänderna, har tandköttsinflammation och andra sjukdomar i munhålan, säger Kerstin Kahlén, utredare på Läkemedelsverket.

Regler för tandblekmedel infördes i kosmetikabestämmelserna 2012. Reglerna innebär att det finns högsta tillåtna mängder av väteperoxid i produkterna. Mängderna skiljer sig åt beroende på om produkten är avsedd för konsumenter eller tandläkare. I produkter till tandläkare får det ingå upp till 6 % väteperoxid.

Produkter som är riktade till konsument får endast innehålla upp till 0,1 % väteperoxid. Vid användning av tandblekmedel kan besvär i form av ilningar i tänderna och irriterat tandkött uppstå.

Sedan föregående undersökning har en ny analysmetod för väteperoxid i kosmetiska produkter publicerats. Det har därför varit möjligt att kontrollera hur mycket väteperoxid produkterna innehåller.

Föregående projekt visade på att det finns en otydlighet kring vilket regelverk som produkterna ska följa. De produkter som har ett CE-märke är märkta enligt det medicintekniska regelverket. I ett vägledande dokument från EU-kommissionen tydliggörs att blekning av tänderna är en kosmetisk åtgärd även om anledningen till missfärgningen av tänderna är sjukdom. Produkterna ska därför inte betraktas som medicintekniska produkter.

Av de 19 granskade produkterna har 13 produkter brister. Vanligaste bristen var märkningsbrister. Andra typer av brister var för hög halt av väteperoxid, ej genomförd anmälan till det europeiska kosmetikaregistret CPNP och att produkten var CE-märkt.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Kerstin Kahlén, utredare
Gruppen för kosmetiska produkter
Tel: 018-17 48 03

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies