Tillsynen av apotek intensifieras - fler inspektioner 2017

den 14 mars 2017

Läkemedelsverket kommer under 2017 att öka antalet inspektioner av apotek samtidigt som arbetet med att informera om regelverket intensifieras. Läkemedelsverket publicerar idag tillsynsrapport för 2016 och planer för tillsynen under 2017.

Under 2016 genomförde Läkemedelsverket 86 inspektioner av öppenvårdsapotek och nu är målet att öka siffran under 2017. Målet är att göra närmare 100 inspektioner i år och fortsätta utöka fältinspektionerna under 2018. Patient- och konsumentsäkerhet är några av ledorden när Läkemedelsverket planerar sin tillsyn:

– Vår ambition är att succesivt öka våra fältinspektioner och vara mer synliga ute på apoteken både för apoteken men i förlängningen i första hand för apotekens kunder. Vi tror att det är viktigt att synas mer ute på apoteken både som en markering men också för att hjälpa till och informera om regelverket på plats. Läkemedelsverkets tillsyn är riskbaserad för att fördela resurserna till de delar där bedömningen är att riskerna är störst och tillsynen ger bäst effekt, säger Annika Babra, enhetschef på Läkemedelsverket.

Det finns idag drygt 1400 öppenvårdsapotek, spridda över hela landet och av olika storlek. Läkemedelsverket bedriver tillsyn över samtliga dessa apotek. Under 2016 fick Läkemedelsverket in 182 anmälningar om avvikande händelser och under 2016 beslutade myndigheten för första gången att återkalla fyra apotekstillstånd på grund av det fanns stora risker för patientsäkerheten.

– Vi som tillsynsmyndighet kan aldrig tumma på patientsäkerheten. Vi kommer under de närmaste åren utveckla vår verktygslåda runt hur vi inspekterar och tillsynar apoteksmarknaden. Samtidigt tror vi att arbetet med att informera om regelverket är en viktig del. Här kommer vi under året fortsätta lämna information via det nyhetsbrev som riktar sig till apoteken samtidigt, säger Annika Babra.

Sammanfattning av Tillsynsrapport 2016

Under 2016 genomförde Läkemedelsverket både fälttillsyn och administrativ tillsyn av öppenvårdsapoteken i Sverige. I fälttillsynen ingick 86 inspektioner av apoteken. Av dessa var de flesta fullskaliga inspektioner av hela verksamheten. Läkemedelsverket genomförde även ett antal temainspektioner av egenvården i form av oanmälda inspektioner.

Myndighetens arbete med rådgivning vid distanshandel har visat sig ge goda resultat och det här är något som kommer att fortsätta genom att distanshandeln finns med som ett tema under 2017.

Läkemedelsverket ser en stor fördel att arbeta proaktivt med information om bland annat regelverket som en del av tillsynen. Därav har myndigheten påbörjat ett nyhetsbrev till apotek, både med information i förhållande till tillsynen, men även annan information från Läkemedelsverket som kan vara relevant för apoteken. Som tidigare år har myndigheten hållit informationsdagar för de läkemedelsansvariga vid apoteken. Detta år hölls fyra tillfällen på olika ställen i landet.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

Tillsynrapport öppenvårdsapotek 2016

Kontakt:
Annika Babra, enhetschef Apotek och receptfri detaljhandel
Växel: 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies