Tullbeslag pekar på stora problem med missbruk av tramadol

den 11 december 2017

Under årets första nio månader beslagtogs nästan 1,1 miljoner enheter tramadol. Det är ungefär dubbelt så många som året innan. Samtidigt som färre patienter får tramadol utskrivet ökar den olagliga nätförsäljningen. Läkemedelsverket ser mycket allvarligt på den här utvecklingen.

beslag av tramadolFoto: Tullverket och Läkemedelsverket.

– En så stor mängd tramadol har aldrig tidigare tagits i beslag i Sverige vilket är oroande, säger Lena Björk, direktör på Läkemedelsverket.

Tramadol är narkotikaklassat i Sverige, vilket betyder att det är olagligt att köpa och inneha om man inte fått läkemedlet på recept. Till skillnad från andra opioider är inte tramadol narkotikaklassat enligt internationella konventioner. I Sverige klassades tramadol fullt ut som narkotika 2012 mot bakgrund av en kraftigt ökad försäljning och rapporter om beroende och missbruk.

– Att den här typen av läkemedel missbrukas är inget nytt. Det som är nytt är att tillgängligheten ökat. Tramadol kan vara beroendeframkallande speciellt efter längre tids användning och det kan då vara svårt att sluta eftersom man kan få svåra abstinensbesvär. Viktigt att komma ihåg är att bara för att något är läkemedel, behöver det inte vara mindre farligt ur missbrukssynpunkt än annan narkotika, säger Lena Björk, direktör på Läkemedelsverket.

Vad är tramadol?

Tramadol är ett narkotikaklassat läkemedel som liknar morfin och som används mot smärta. Liksom andra liknande läkemedel kan det vara beroendeframkallande och man kan uppleva att man behöver ta mer och mer av läkemedlet för att få effekt. Slutar man ta läkemedlet plötsligt kan man få svår abstinens med till exempel diarréer, darrningar, svettningar, depression och ångest. Man kan därför behöva stöd och hjälp för att trappa ut läkemedlet stegvis.

En påverkad person får små pupiller och hängande ögonlock, blir medvetandesänkt och sluddrig. Vid överdosering kan kramper uppkomma och andningen kan slås ut.

Om du upplever att du behöver ta mer läkemedel än vad som ordinerats av läkare - kontakta vården. Du kan behöva hjälp med nedtrappning. Abstinenssymtomen kan vara mycket besvärliga, men de är inte farliga.

Tramadol är klassat som narkotika i Sverige. Det innebär att det är olagligt att inneha om man inte har fått det förskrivet av läkare.

Tullverkets beslag av tramadol sedan substansen narkotikaklassades fullt ut 2012.

grafi med blå staplar

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Lena Björk, direktör
Verksamhetsområde Tillsyn
Tel: 070-527 47 40

Elin Maria Bergsten, utredare
Tel: 018-17 46 58

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies