Två nya ämnen blir narkotika

den 8 november 2017

Regeringen har beslutat att ämnena tiafentanil och norfludiazepam klassas som narkotika från och med den 14 november 2017.

På förslag av Läkemedelsverket har regeringen beslutat att ämnena tiafentanil (metyl-4-[fenyl(metoxiacetyl)amino]-1-[2-(2-tienyl)etyl]piperidin-4-karboxylat) och norfludiazepam (5-(2-fluorofenyl)-7-kloro-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on) klassas som narkotika från och med den 14 november 2017 (se SFS 2017:912).

Tiafentanil ingår i veterinärläkemedel, för immobilisering av större djurarter, som förekommer på licens i Sverige. Ämnet kommer från och med den 14 november att tillhöra förteckning II i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika (se HSLF-FS 2017:64).

Norfludiazepam förekommer inte i läkemedel i Sverige men har euforiserande effekter jämförbara med redan narkotikaförklarade bensodiazepiner. Detta ämne tas in i förteckning IV i LVFS 2011:10. 

Från den 14 november krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakt

Cecilia Uvenman
Utredare
Enheten för kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika
018-17 77 19

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies