Välkommen till Farmakovigilansdagen 2017

den 27 mars 2017

Den 30 maj är det dags för Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 2017 på Uppsala Konsert & Kongress. En lärorik dag för dig som arbetar med läkemedelssäkerhet. Under dagen diskuteras aktuella säkerhetsfrågor ur ett medicinskt och regulatoriskt perspektiv. Vi ser gärna deltagare som är engagerade i farmakovigilansfrågor och regulatoriskt arbete på läkemedelsföretagen.

Datum: 30 maj 2017

Tid: 9:00-16:45 (registering från kl. 8:30)

Plats: Uppsala Konsert & Kongress, Sal B

Pris: 2 000 kr + moms.
I priset ingår för- och eftermiddagskaffe och lunch. Deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Övrigt: Deltagarna får tillgång till föreläsarnas presentationer cirka 2 dagar innan seminariet via e-postad länk. Presentationerna sker på svenska.

Konferensen arrangeras av Enheten för läkemedelssäkerhet.

Anmälan

Det går inte längre att anmäla sig till farmakovigilansdagen.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Frågelåda

Fråga till Gunilla Andrew Nielsen, Enhetschef, Kliniska prövningar & Licenser:

Kommer SPC för en registrerad comparator product att vara del i Del II och eventuellt på samtliga lokala språk? Eller skall en general SPC på engelska vara del i Del I?

Svar: Svaret är att SPC hör til Del I.

Fråga till Pär Hallberg och Mia Wadelius, UAS – Biverkningsgenetik

Tack för din fråga om det är möjligt för en äldre person med många läkemedel att kräva genotypning i normal vård (på vårdcentral).

Svar: Svenska läkare kan vid behov beställa analys av gener som påverkar effekt och risk för biverkningar av vissa läkemedel. Det betalas av sjukvården. I dagsläget kan man dock bara analysera ett fåtal farmakogener i Sverige.

På 'Remiss för genotypning' från Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset finns en lista över farmakogener som analyseras på vår avdelning. Gå till www.genotypning.se och klicka på 'Remiss för genotypning'. Längst ned på remissen finns en lista över vilka läkemedel som huvudsakligen påverkas av de gener vi analyserar.

Om man står på eller planerar att börja med något av de listade läkemedlen kan det vara värt att genotypa. Det går bra att rådfråga klinisk farmakolog på Akademiska sjukhuset, tel 018-611 42 13, om man är tveksam.

Dessutom analyseras serologisk och genomisk HLA typ på Klinisk immunologi, Akademiska sjukhuset. Det är viktigt att göra i de fall där en viss HLA-typ kraftigt ökar risken för svåra biverkningar av ett läkemedel. Detta gäller än så länge bara ett fåtal läkemedel.

I framtiden hoppas vi att farmakogener kommer att analyseras i större skala redan innan behandling sätts in. Men först behövs mer forskning för att fastställa alla samband mellan gener och effekt eller risk för biverkningar av läkemedel. Det jobbar Swedegene med.

 

Kontakta oss

Frågor
Allmänna frågor angående konferensen skickas till biv.central@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies