Ytterligare indragning av Hydrokortison APL hårda kapslar 1 mg

den 22 november 2017

I ytterligare två tillverkningssatser av Hydrokortison APL har vissa kapslar varit endast delvis fyllda eller tomma. Företaget APL uppmanar nu patienter som har någon förpackning från berörd tillverkningssats att byta ut burkarna på närmaste apotek.

Denna tilläggsindragning görs eftersom en ny reklamation har inkommit, och den gäller Hydrokortison APL hårda kapslar 1 mg med batchnummer 8006745 (utgångsdatum 2017-12-06) och batchnummer 8021088 (utgångsdatum 2018-02-28). Batchnumret anger vilken tillverkningssats som läkemedlet kommer från. Hydrokortison APL hårda kapslar 1 mg är ett receptbelagt läkemedel mot kongenital (medfödd) binjurebarkhyperplasi och/eller binjurebarkssvikt. Patienterna är vanligen små barn eller spädbarn.

I tilläggsindragningen är det Hydrokortison APL 1 mg med batchnummer 8006745 och 8021088 som berörs.

Det defekta partiet var tillgängligt för försäljning från 3 februari 2017 på apotek. Orsaken till indragningen är att vissa kapslar kan vara endast delvis fyllda eller tomma. Eftersom läkemedlet ges som ersättning för kroppseget kortison kan underdosering leda till symptom på kortisonbrist. Företaget APL uppmanar nu patienter som har någon förpackning från berörd tillverkningssats att byta ut burkarna på närmaste apotek.  

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

  • Frågor angående pågående behandling

Kontakta behandlande läkare.

  • Produktrelaterade frågor

Kontakta APL:s kundservice
Telefon: 010-44 79 700
E-post:
kundservice@apl.se

  • Frågor till Läkemedelsverket 

Läkemedelsverkets växel 018-17 46 00.  

 

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies