Zinkoxidläkemedel till gris återkallas sommaren 2022

den 21 december 2017

EU-kommissionen har beslutat att läkemedel innehållande zinkoxid avsedda att behandla livsmedelsproducerande djur ska förbjudas inom EU. Från den svenska marknaden försvinner zinkoxidläkemedel senast den 25 juni 2022.

Zinkoxidläkemedel till gris återkallas sommaren 2022

Den Europeiska kommissionen beslutade den 26 juni 2017 att zinkoxidinnehållande läkemedel till livsmedelsproducerande djur ska förbjudas. Orsaken var att nyttan inte bedömdes överväga riskerna för miljön.

För att undvika negativa effekter av ett omedelbart tillbakadragande med tanke på tillgängliga alternativ och de förändringar som kan krävas inom svinuppfödningen gavs varje nationell myndighet möjlighet att tillämpa en övergångsperiod om maximalt 5 år. Läkemedelsverket har givit nationellt berörda parter möjlighet att ge synpunkter på hur möjligheten till en övergångsperiod ska hanteras. De svar som inkommit har givit stöd för att utnyttja hela övergångsperioden.

I enlighet med detta har Läkemedelsverket beslutat att godkännandet för zinkoxidläkemedel upphör från och med den 25 juni 2022.

 

Vilka zinkoxidläkemedel finns det på den svenska marknaden?

Läkemedelsverket har i dagarna beviljat en ansökan om avregistrering, från och med februari 2018, för ett av de två zinkoxidläkemedel godkända i Sverige – Zingovet. Detta innebär att det från och med februari 2018 endast finns ett nationellt godkänt zinkoxidläkemedel - Vetzin vet.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Fredrik Hultén
Telefon: 018- 17 46 06
Växel: 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies