12 nya ämnen blir narkotika

den 11 januari 2019

Den 18 januari 2019 träder beslut om narkotikaklassning av 12 nya ämnen ikraft. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.

Regeringen har, efter förslag av Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten, beslutat att 12 nya ämnen ska klassas som narkotika från och med 18 januari 2019 (SFS 2018:2057), varav en substans finns i läkemedel i Spanien och resterande 11 saknar medicinsk användning.

Bentazepam har medicinsk användning

Efter förslag av Läkemedelsverket har regeringen beslutat klassa bentazepam som narkotika. Bentazepam ingår i ett godkänt läkemedel i Spanien för behandling mot ångest och tas in i förteckning IV i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (HSLF-FS 2019:1).

Nya narkotiska substanser utan medicinsk användning

Regeringen har dessutom, efter förslag av Folkhälsomyndigheten, beslutat att följande substanser ska klassas som narkotika från och med samma datum:

 • alfa-PEP
 • alfa-PHP
 • AMB-CHMINACA
 • 6-APB
 • 2C-H
 • CUMYL-PeGACLONE
 • EFLEA
 • MDPBP
 • 2-metylamfetamin, 2-MA
 • 25E-NBOH
 • 25E-NBOMe

Alfa-PEP, alfa-PHO, MDPBP och 6-APB har tidigare varit reglerade som hälsofarliga varor i Sverige genom förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. I samband med att de nya besluten träder ikraft, kommer ämnena inte längre att regleras som hälsofarliga varor utan blir istället narkotika i Sverige.

Inget av dessa ämnen används för medicinska ändamål. De har därför tagits in i förteckning I i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (HSLF-FS 2019:1).

Krav på tillstånd för hantering

Ändringen innebär att det från och med den 18 januari krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut samtliga ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Cecilia Uvenman, utredare
Enheten för kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika
Tel: 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies