Avregistrering av Flunitrazepam Mylan 0,5 mg och 1 mg tabletter

den 8 januari 2020

Läkemedlen Flunitrazepam Mylan 0,5 mg och 1 mg tabletter, som används för korttidsbehandling av sömnbesvär och som lugnande medel inför operation och ingrepp, kommer att avregistreras 31 januari 2020 på företagets begäran.

Alternativa läkemedel

I de fall behovet inte kan tillgodoses av godkända läkemedel finns möjlighet att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet. Information om licens för läkemedel finns på läkemedelsverkets webbsida; https://lakemedelsverket.se/licens

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakt

Bodil Fornstedt Wallin, klinisk utredare
Telefon: 018-17 82 60

Läkemedelsupplysningen
Telefon: 0771-46 70 10

Licensgruppen
licensgruppen@lakemedelsverket.se
Telefon: 018-17 46 60

Press
Telefon: 018-18 36 25

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies