Avregistrering av Myocrisin

den 12 november 2019

Det antireumatiska läkemedlet Myocrisin 100mg/ml, injektionsvätska, lösning, avregistreras i Sverige den första december på begäran av läkemedelsföretaget.

Myocrisin (natriumaurotiomalat) har indikationerna progressiv destruktiv reumatoid artrit, som inte kan kontrolleras med smärtstillande medel eller antiflogistika, samt Juvenil reumatoid artrit. Företaget har tidigare informerat läkemedelskommittéer i samband med att produkten började restnoteras.

Alternativ

Det finns inga andra produkter innehållande samma substans i Sverige. Som alternativ finns ett flertal antireumatika att tillgå, både syntetiska (DMARDs) och biologiska. Behandlande läkare bör avgöra vad som är mest lämpat i det enskilda fallet.I de fall behovet inte kan tillgodoses av godkända läkemedel finns möjlighet att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet. Länk till Läkemedelsverkets information om licens: https://lakemedelsverket.se/licens.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakt

Helena Möllby, klinisk utredare, terapiområdesansvarig
Telefon: 018-18 36 01

På måndagar nås istället:
Annica Nordin, klinisk utredare
Telefon: 018-17 26 39

Licensgruppen
licensgruppen@lakemedelsverket.se
Telefon: 018-17 46 60

 

Presskontakt

Telefon: 018-18 36 25

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies