BLINCYTO (blinatumomab) – Förtydligande om premedicinering med dexametason hos barn

den 5 september 2019

Ett översättningsproblem har upptäckts i produktresumén för BLINCYTO gällande premedicinering med dexametason till barn. Det är viktigt att dexametasonprofylax ges innan behandling med BLINCYTO för att undvika allvarliga biverkningar och därför kommer produktresumén att uppdateras för att förtydliga detta. BLINCYTO används för att behandla akut lymfatisk leukemi (ALL).

För att förtydliga informationen om när dexametason ska administreras har ett brev skickats till hälso- och sjukvården, DHPC publicerat 2019-09-04.

DHPC innehåller viktig säkerhetsinformation till hälso- och sjukvårdspersonal.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Läkemedelsverkets pressfunktion
Telefon: 018-18 36 25

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies