Behandla levande huvudlöss med dimetikon

den 7 oktober 2019

Läkemedelsverkets uppdaterade behandlingsrekommendationer lyfter fram vikten av luskamning, kontaktspårning, information och behandling när levande löss hittats. Behandling ska i första hand göras med medicintekniska produkter innehållande dimetikon.

Gemensam användning av samma surfplatta är ett exempel på en aktivitet där huvudlöss kan spridas mellan individer.

Huvudlöss är vanligt förekommande, och lever enbart i huvudhåret och på hårbotten. Det är vanligare att huvudlöss förekommer hos barn men det förekommer även hos vuxna. Hygienen har ingen betydelse för förekomsten, och löss kan finnas i alla slags hår. De nya rekommendationerna har tagits fram i samarbete med experter och fokuserar på att behandla levande löss eftersom det saknas stöd för förebyggande behandling.

 

Behandling av levande löss

• Luskamma – informera samtidigt omgivningen t.ex. skola/förskola.
• Använd lusmedel innehållande dimetikon.
• Behandla alla inom en grupp/familj med levande löss samtidigt så minskar risken för ny smitta.
• Upprepa behandlingen med lusmedel innehållande dimetikon efter cirka 7 dagar.

Lössen sprids genom direktkontakt

Lössen sprids genom direktkontakt huvud mot huvud, exempelvis vid lek, gemensam användning av samma surfplatta eller andra situationer när barn är i närkontakt med varandras huvuden.
Huvudlusen kan inte flyga eller hoppa. Utanför hårbotten är huvudlusen oförmögen att på nytt etablera sig i huvudhår och överlever högst ett dygn. Därför finns inget egentligt behov av att rengöra till exempel sängkläder eller leksaker. Dock kan huvudlössen spridas via hår på kammar och borstar, varför dessa bör rengöras som en försiktighetsåtgärd.

Huvudlusen verkar vara som mest aktiv under sommaren och risken för spridning är störst i samband med skolstart efter sommarlovet.

Barn som nyligen smittats och vuxna personer med huvudlöss saknar ofta symtom, och kan därför utgöra en dold smittkälla.


Så upptäcker du lössen

Vanliga symtom och tecken på förekomst av huvudlöss är klåda i hårbotten (dock inte alltid), sår och infektioner i hårbotten orsakade av sönderrivna lusbett och/eller lusavföring/lusskinn på huvudkudden eller kragen

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies