Biotin kan störa laboratorietester

den 25 februari 2019

Biotin som ingår i vissa vitaminläkemedel, vilka ges intravenöst, har visats kunna störa laboratorietester som görs i sjukvården. Det kan leda till felaktiga, falskt låga eller falskt förhöjda, testresultat.

Biotin finns även i kosttillskott, frågor om det hänvisas till Livsmedelsverket.

Laboratorietester där biotin fungerar som reagens via bindning till ämnet streptavidin används ofta för mätning av hormoner, hjärtmarkörer, tumörmarkörer och infektionsmarkörer etc. Prover från patienter som tar extra biotin, kan innehålla så mycket biotin att det kan påverka sådana test och orsaka felaktiga resultat som kan leda till utebliven eller felaktig behandling av patienten.

Om felaktiga resultat misstänks bör alternativa test som inte är känsliga för biotin användas. Laboratoriepersonalen bör konsulteras vid beställning av laboratorietester hos patienter som tar biotin.

Läkemedel innehållande biotin i Sverige är Cernevit, Soluvit vilka ges som vitamintillskott vid intravenös näringstillförsel.

Patientgrupper som har ökad risk
Risken för falska resultat av laboratorietester på grund av biotin är högre hos följande patientgrupper:

  • Patienter med nedsatt njurfunktion, eftersom de sannolikt kommer att ha högre biotinkoncentration i blodet och längre elimineringstider.
  • Barn med sällsynta metaboliska sjukdomar (biotindasbrist, holokarboxylas syntetasbrist, biotin-tiaminresponsiv basalgangliasjukdom), eftersom de är beroende av höga doser biotin.


Rekommendationer till patienter

  • Informera din läkare, eller laboratoriepersonal, om du tar eller nyligen har tagit biotin om du ska genomgå laboratorietester.


Rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonal

  • Om en patient tar biotin, konsultera laboratoriepersonalen innan test beställs. Tillverkare tillämpar olika testmetoder och därför kan alternativa analyser finnas tillgängliga eller så kan en period av biotinutsättning krävas för att säkerställa korrekta testresultat.
  • Om resultaten av laboratorietester inte överensstämmer med kliniska observationer och/eller andra undersökningar, bör hänsyn tas till att detta kan bero på biotininterferens.
  • Biotininterferens är känt för tillverkare av laboratorietester. Flera tillverkare har under senaste åren skickat riktade säkerhetsmeddelanden till laboratorier som använder berörda tester med information om hur man kan agera för att undvika felaktiga analysresultat. Dessa säkerhetsmeddelanden finns också publicerade på Läkemedelsverkets webbplats.

EMA:s säkerhetskommitté PRAC har kommit överens om att läkemedel för oral användning som innehåller ≥150 mikrogram biotin per dosenhet och läkemedel för parenteral användning innehållande ≥60 mikrogram biotin per dosenhet inom kort ska uppdatera produktinformationen (produktresumé och bipacksedel) med relevant information.

När det gäller kosttillskotts innehåll av biotin hänvisas frågor till Livsmedelsverket.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Ytterligare information

Talespersoner:
Robert Hägerkvist, utredare klinik
018 - 16 77 91
Ola Philipson, utredare medicinteknik
018-17 47 59

 

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies