Brist på dalacin granulat till oral lösning

den 16 december 2019

Dalacin granulat till oral lösning 15 mg/ml står inför en kommande restsituation. Läkemedelsverket har därför fattat beslut om att apotek får expediera recept på läkemedel som innehåller klindamycin, men som saknar godkännande i Sverige, utan krav på enskild licens.

För att utlämnande ska få ska ske, krävs däremot att en generell licens finns beviljad för vårdenheten och att det omfattar läkemedlet som ska utlämnas.

Läkemedel med klindamycin i flytande läkemedelsform behövs i öppenvården och behandling bör påbörjas snabbt vid diagnos. Läkemedelsverket anser därför att det finns skäl att utfärda särskilda tillstånd för att annat läkemedel med klindamycin snabbt ska kunna tillhandahållas till patienter under restsituationen.

Beslutet gäller till och med april 2020 då restsituationen förväntas vara löst.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakt

Maria Jafner, utredare
Telefon: 018-174206

Sarah Sandin, gruppchef 
Telefon: 018-172678

 

Presskontakt

Telefon: 018-18 25 36

 

Länk

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies