Europafarmakopén söker experter till sina arbetsgrupper

den 3 april 2019

Har du goda kunskaper och erfarenheter inom läkemedelskvalitet? I så fall behöver europafarmakopén din kompetens!

Europafarmakopén, är en del av Europarådet och tar fram bindande officiella kvalitetsstandarder, s.k. farmakopé-monografier, för kvalitetskontroller av alla typer av läkemedel och deras komponenter. Arbetet koordineras av EQDM, European Directorate for the Quality of Medicines i Strasbourg och bedrivs i ett femtiotal arbetsgrupper med experter från de 38 medlemsländerna men också från övriga världen. Arbetet förutsätter ett brett deltagande av experter med specialistkunskaper som engagerar sig och bidrar med sin expertis. Experterna kommer från både nationella myndigheter, industri, akademi och forskningsorganisationer.

Treårsperiod

Experterna nomineras för treårsperioder av medlemslandets nationella farmakopémyndighet som i Sverige är Läkemedelsverket. Under 2019 är det dags att nominera experter för perioden 2020-2022.

Känner du dig lockad att bidra i detta internationella arbete och har en specialistkompetens som arbetsgrupperna behöver? Hör av dig genom att anmäla ditt intresse för nominering senast 1 september 2019 till Läkemedelsverkets farmakopésamordnare Piroska Baky (piroska.baky@lakemedelsverket.se).

En beskrivning av expertgruppsarbetet samt arbetsgruppernas program och kravprofil för experter finns på EDQMs hemsida:

https://www.edqm.eu/en/join-network

Ph. Eur. Group of Experts and Working Parties

Terms of reference and profile for members of groups of experts and working parties

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Önskar du mer information om farmakopén och nomineringsprocessen kontakta Farmakopésamordnare Piroska Baky, piroska.baky@lakemedelsverket.se.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies