Få tatueringsfärger innehåller bakterier men flertalet färger hade märkningsbrister

den 4 juni 2019

Läkemedelsverkets tillsyn visade att 20 av 25 produkter saknade rätt märkning, fastän det finns krav på att färgerna måste vara märkta med exempelvis tillverkningspartiets nummer och innehållsförteckning.

Läkemedelsverket har för första gången kontrollerat om tatueringsfärger för tatuering och permanent makeup innehöll mikroorganismer. Analyserna visade att 1 av 37 tatueringsfärger innehöll bakterier. Den produkt som innehöll bakterier var försedd med sterilmärkning.

Oöppnade tatueringsfärger ska vara sterila vilket innebär att de till exempel inte får innehålla bakterier. Det ska också framgå av märkningen att en produkt är steril.

– Företag kan inte förlita sig på sterilmärkningen utan de behöver försäkra sig om att produkterna är sterila på annat sätt, säger Jozsef Gonzalez Mendez, utredare, Läkemedelsverket. Det kan till exempel handla om att kräva dokumentation från tillverkaren som visar att produkten genomgått sterilisering eller att låta utföra egna mikrobiologiska kontroller för att försäkra sig om att produkterna inte innehåller bakterier och svamp.

– Vår kontroll visade även att 20 av de 25 tatueringsfärger som salufördes saknade den märkning som krävs. Till exempel saknades sterilmärkning, tillverkningspartiets nummer och innehållsförteckning, säger Jozsef Gonzalez Mendez, utredare, Läkemedelsverket. 

Att produkterna saknar märkningen som krävs kan innebära att hälsofarliga produkter når kunden samt att det blir svårare att följa upp tatueringen i efterhand.

I de fall där de saluförda produkterna klarat de mikrobiologiska analyserna, krävde Läkemedelsverket att märkningsbristerna skulle korrigeras.

Läkemedelsverket vägleder även kommunernas kontroll av tatueringsfärger och har under våren förmedlat informationsmaterial gällande kontroll av märkning till inspektörer runt om i landet som kan vara användbart vid tillsyn av anmälningspliktiga ”stickande och skärande verksamhet” där bland annat tatuerare ingår.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies