Felmärkt batch Bisoprolol Teva 10 mg, 100-pack återkallas

den 7 mars 2019

Bisoprolol används för behandling av högt blodtryck och återkommande kärlkramp. En felaktig märkning har gjorts på blisterfolien (innerförpackningen som tabletterna ligger) i tillverkningssatsen med batchnummer U20714A, därför återkallas produkter från denna batch. Patienter med förpackning som har batchnummer U20714A uppmanas att omgående lämna in denna på apotek för byte mot ny. Det är inget fel på själva produkten, men felmärkningen innebär en risk för feldosering.

Bisoprolol Teva 10 mg tablett batchnummer U20714AOm förpackningen har ett annat nummer än ovan är den inte påverkad och läkemedlet kan användas som vanligt.

Den felaktiga märkningen finns på innerförpackningen där tabletterna ligger. Tabletten innehåller 10 mg, vilket även står på ytterkartongen och själva tabletten, men på innerförpackningen står det felaktigt 5 mg, vilket kan leda till feldosering.

Patienter som har hämtat ut Bisoprolol Teva 10 mg tablett, 100 pack på apotek mellan den 13 februari och 6 mars bör vara uppmärksamma på detta. Överdosering kan leda till symtom såsom långsam hjärtrytm, svåra andningssvårigheter, yrsel och darrningar.
Om man tagit eller tror sig tagit fel dos och har fått symtom (till exempel låg puls, yrsel eller svimningskänsla) bör man omgående kontakta sjukvården.

Viktigt att notera är att även en dubbel dos, 20 mg, är en godkänd dos. Om man tagit eller tror sig tagit fel dos men inte har märkt av några symtom så har den ökade dosen inte gjort skada och man behöver inte oroa sig för senare komplikationer. Återgå dock till den dosering som läkaren förskrivit.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

För mer information

 

Kontakta oss

Kontaktuppgifter Teva Sweden AB

Telefon: 042-121100
E-post: info@teva.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies