Förbud att sälja produkterna Sagoni Melt Professional och Desinfiltral

den 6 maj 2019

Läkemedelsverket har fattat beslut om förbud att sälja produkterna Sagoni Melt Professional och Desinfiltral. Produkterna har marknadsförts och använts som injektionsmedel men de är inte godkända för denna användning. Produkterna måste följa bestämmelserna i regelverket för läkemedel för att få säljas. Produkterna har bland annat sålts till skönhetskliniker. Läkemedelsverket vill informera om att produkterna inte är godkända för injektion, och därför inte bör injiceras.

 

Den svenska återförsäljaren av produkterna har tidigare marknadsfört produkterna som injicerbara och flera signaler har inkommit till Läkemedelsverket om att produkterna injiceras.

Produkter som ska injiceras behöver uppfylla särskilda krav vad gäller sterilitet och säkerhet och de måste därför uppfylla reglerna för läkemedel eller för medicintekniska produkter för att få säljas. De nu aktuella produkterna är dock satta på marknaden som kosmetiska produkter av tillverkaren. Kosmetiska produkter ska vara avsedda att användas på kroppens yttre delar, och ska därför inte injiceras.

Sagoni Melt Professional innehåller bland annat deoxicholsyra, ett ämne som också finns i ett godkänt läkemedel för injektion. Ämnet förstör fettcellernas membran när det injiceras i en ansamling av underhudsfett. Desinfiltral innehåller hyaluronidas som kan injiceras för att bryta ner hyaluronsyra. Detta kan vara aktuellt efter felbehandling med så kallade ”fillers”. Det har inte framkommit något stöd för att ämnena skulle ha effekt vid användning på huden.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

  • Elin Maria Bergsten, Utredare,
    Telefon: 018-17 46 58
   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies