Förlängd karenstid för Closamectin vet

den 20 mars 2019

Karenstiden efter behandling med Closamectin vet förlängs till 58 dygn. Tidigare var det tillåtet att slakta nötkreatur 28 dygn efter behandling. Denna förändring genomförs i alla EU länder för att förbättra säkerheten för konsumenten. Closamectin är ett läkemedel mot parasiter hos nötkreatur.

Läkemedelsverket har godkänt en ansökan från Företaget Norbrook Laboratories Ltd som innehar försäljningstillståndet för Closamectin vet 5 mg/ml + 200 mg/ml pour-on, lösning till nötkreatur, att förlänga karenstiden för slakt från 28 dagar till 58 dagar. Den nya karenstiden gäller från 2019-03-20. Karenstiden förlängs av konsumentsäkerhetsskäl baserat på nya data som företaget presenterat. Karenstider innehåller alltid en god säkerhetsmarginal vilket innebär att risken för konsumenten bedöms ha varit mycket liten även med den gamla karenstiden.

Den nya karenstiden gäller från 2019-03-20. För att undvika bristsituationer återkallas inte de gamla förpackningarna med den tidigare gällande karenstiden 28 dagar, som frisläppts på marknaden. På grund av detta kan det hos apoteket under ett antal månader komma att finnas förpackningar med antingen 28 dagar eller 58 dagars karenstid angiven. Oavsett vad som anges på förpackningen gäller nu den nya karenstiden 58 dagar. Läkemedelsföretaget informerar förskrivarna per post om den ändrade karenstiden.

Om Läkemedlet

Closamectin vet innehåller de aktiva substanserna ivermektin och klosantel och används till nötkreatur mot inälvsmask och andra parasiter.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Fredrik Hultén, Terapiområdesansvarig, Veterinär
Växel: 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies