Fortfarande stora brister på solskyddsprodukter

den 10 juni 2019

Årets tillsyn av solskyddsprodukter visar brister i både effektbevisning och märkning för flertalet undersökta produkter på den svenska marknaden.

Läkemedelsverket har under våren 2019 kontrollerat om tio solskyddsprodukter på den svenska marknaden uppfyller de krav som ställs på solskyddsprodukter. Årets tillsyn visade att regelefterlevnaden tyvärr inte har förbättrats sedan 2018:

  • 7 av 10 kontrollerade solskyddsprodukter hade brister i dokumentationen gällande effektbevisning
  • 7 av 10 produkter hade brister i produktmärkningen.


– Det är viktigt att skydda sin hud från solstrålning. Hudcancer är den cancerform som ökar snabbast i Sverige. Solskyddsmedel är ett viktigt komplement till skugga och skyddande kläder. Därför måste produkterna ha den solskyddande effekt som anges i märkningen, säger Charlotte Björkbäck på Läkemedelsverket.

De granskade produkterna som inte uppfyllde kraven har korrigerats eller tagits bort från marknaden, vilket betyder att produkterna som finns att köpa uppfyller kraven. 

– Så länge vi ser brister på produkterna kommer Läkemedelsverket att fortsätta granska solskyddsprodukter på den svenska marknaden, säger Charlotte Björkbäck på Läkemedelsverket.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

  • Charlotte Björkbäck,
    utredare, Läkemedelsverket
    telefon: 018-16 77 47
  • Josefin Liljeteg, gruppchef, Läkemedelsverket
    telefon: 018-16 77 45

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies