Fortsatt ökad användning av melatonin hos barn och ungdomar

den 20 februari 2019

Användningen av melatonin hos barn och ungdomar fortsätter att öka och behandlingen kan pågå under en längre tid. Det visar en rapport från Läkemedelsverket i samråd med Socialstyrelsen. Barns sömnproblem bör i första hand behandlas icke-farmakologiskt. Om läkemedelsbehandling ändå behövs bör den pågå så kort tid som möjligt. För att undvika onödig användning är det viktigt att regelbundet se över behovet.

Foto på tre ungdomar med ryggsäck på väg till skolan. Foto: Agneta Forssén


– Barn behöver sömn för att må bra och utvecklas och sömnproblem hos barn och ungdomar ska i första hand behandlas icke-farmakologiskt. Om behov finns kan dock melatonin övervägas för behandling under en kortare period. Rapporten visar att det skett en kontinuerlig ökning av antalet uthämtade recept på melatonin för behandling av barn, och att behandlingen kan pågå en längre tid, säger Elin Kimland, projektledare, Läkemedelsverket.

För en majoritet av barnen används melatonin tillsammans med andra psykofarmaka. Omkring 80 % av alla barn och ungdomar som får behandling med melatonin behandlas samtidigt med andra psykofarmaka. 42 % av flickor och 65 % av pojkar som behandlas med melatonin har samtidig behandling för ADHD. För vissa barn kan behandlingslängden vara flera år trots att kunskapen om effekten av melatoninanvändning på lång sikt inte är välkänt.

Den ökade melatoninanvändningen kan behöva uppmärksammas inom barn- och ungdomspsykiatri och barnmedicin. Systematisk uppföljning av barn och ungdomar som behandlas med melatonin och andra psykofarmaka är önskvärt för att öka kunskapen. Man bör även sträva efter en ändamålsenlig behandling där icke-farmakologiska alternativ är förstahandsval.

– Trenden med en ökad förskrivning av melatonin ser vi även i våra grannländer Norge och Danmark. Ur ett folkhälsoperspektiv anser vi att det är viktigt att fortsätta följa läkemedelsbehandlingen av sömnproblem hos barn och ungdomar säger Elin Kimland, projektledare, Läkemedelsverket.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Läkemedelsverket
Elin Kimland, projektledare 
Tel: 018-17 47 67

Socialstyrelsen
Anastasia Nyman
Tel (via växel): 075-247 30 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies