Information från Läkemedelsverket nummer 1 2019 ute nu

den 12 april 2019

Läkemedelsverkets tidskrift finns nu publicerad på Läkemedelsverkets webbplats. Den tryckta tidskriften når prenumeranter med början nästa vecka. Tema för årets första utgåva är barn och läkemedel.

Information från Läkemedelsverket nr 1 2019Artiklar i detta nummer är bland andra:

  • Om utveckling av barns tillgång till läkemedel i Sverige och Europa
  • Beredningsformer för barn
  • Läkemedelsverkets insatser för barn i Sverige
  • Medicintekniska hjälpmedel för barn med typ 1-diabetes – knappast risk- och problemfria
  • Barninformation anpassas för receptfria läkemedelsförpackningar
  • Extemporeläkemedel för barn – PaedForm
  • Kartläggning av melatoninanvändning hos barn och ungdomar
  • Myter och fakta om vaccin och barn

Utöver detta finns information från TLV och de senaste monografierna publicerade.

Monografier: Asmoken, Kyntheum, Prevymis

Detta nummer innehåller ingen behandlingsrekommendation.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies