Karenstiden förlängs vid användning av veterinärläkemedlet Santiola vet

den 5 september 2019

Karenstiden efter behandling av får med Santiola vet förlängs till 107 dygn. Tidigare var det tillåtet att slakta får 77 dygn efter behandling. Förändringen genomförs i alla EU länder för att förbättra säkerheten för konsumenten. Santiola vet är ett läkemedel mot parasiter hos får och nötkreatur.

Den nya karenstiden gäller från 2019-09-05. Karenstiden förlängs på grund av att ny information framkommit om läkemedlet. Karenstider innehåller alltid en god säkerhetsmarginal vilket innebär att risken för konsumenten bedöms ha varit mycket liten även med den gamla karenstiden.

För att undvika bristsituationer återkallas inte de gamla förpackningarna med den tidigare gällande karenstiden 77 dygn som frisläppts på marknaden. På grund av detta kan det hos apoteket under ett antal månader komma att finnas förpackningar med antingen 77 dygns eller 107 dygns karenstid angiven. Oavsett vad som anges på förpackningen gäller nu den nya karenstiden 107 dygn.

Läkemedelsverket har godkänt en ansökan från företaget KRKA, som innehar försäljningstillståndet för Santiola vet 50 mg/ml injektionsvätska lösning för nötkreatur och får, om förlängning av karenstiden för slakt av får från 77 dygn till 107 dygn.

Läkemedelsföretaget informerar förskrivarna per post om den ändrade karenstiden.

Om Läkemedlet

Santiola vet innehåller den aktiva substansen klosantel och används till nötkreatur och får mot inälvsmask och andra parasiter.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Fredrik Hultén, terapiområdesansvarig, veterinär
Tel: (vi växel) 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies